Informatie van Niek Lijkelema

Informatie van Niek Lijkelema


Mijn naam is Niek en ik sta positief in het leven en heb volgens mijn omgeving een vrolijk en open karakter. In 2014 heb ik mijn opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening afgerond aan de Hanze Hoogeschool in Groningen (SKJ Geregistreerde coach).

Na mijn studie heb ik gewerkt bij verschillende organisaties (gespecialiseerd op jeugd en (jong)volwassenen).
Bij deze organisaties heb ik ervaring opgedaan in het organiseren van verschillende projecten. Waaronder dagbestedingsprojecten voor jongeren met meervoudige problematiek met als doel uitstroom naar werk en-/of school. Projecten in de wijk Groningen-zuid, waarin we diverse mensen met een bijstandsuitkering faciliteerden in het kader van talentontwikkeling en verdere activering. Ook heb ik ervaring opgedaan in het ambulant begeleiding en als persoonlijk begeleider voor jongeren van 18 min/ 18 plus met psychische problemen op het gebied van wonen en de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein (jeugdwet en WMO).

Bij Autonoom Coaching werk ik met plezier en ik probeer mijn klanten zo goed mogelijk te ondersteunen om de zelfredzaamheid te vergroten.
Persoonlijke ontwikkeling is een onderwerp wat mij interesseert en inspireert. Vanuit deze visie vind ik het uitdagend om anderen te stimuleren en te motiveren.
Ik volg mijn hart en probeer samen te zoeken met klanten wat zij nodig hebben. Ik ga altijd op zoek naar mogelijkheden en ervaar problemen als uitdagingen.
Mensen kunnen zich op bepaalde momenten onbegrepen voelen om verschillende redenen. Voor de meeste mensen (met Autisme of AD(H)D) is dit onbegrepen voelen nog veel lastiger. Dagelijks worden zij geconfronteerd met deze harde werkelijkheid. Ik vind het belangrijk om deze mensen handvaten te bieden, zodat zij in sommige situaties zich beter staande kunnen houden. Hierin is de samenwerking van het systeem rondom de klant een belangrijke factor.

In mijn optiek hebben mensen met Autisme en AD(H)D in het algemeen meer aandacht nodig om inzicht en vertrouwen in hun eigen talenten te krijgen.

Wat mij kenmerkt als coach: ik ben open, betrokken, leergierig, gedreven, analytisch, concreet, duidelijk maar handel vooral praktisch en to the point.

Van denken, naar doen in kleine stappen.
Ik werk in de regio Friesland.

Linkedin Niek LijkelemaEmail