informatie van Sjoerd van der Meer

Informatie van Sjoerd van der Meer


Mijn naam is Sjoerd van der Meer en ik ben woonachtig in Groningen. Ik houd van actief bezig zijn voor ontspanning. Zo doe ik veel aan sport, zoals survivalrun en windsurfen om mezelf fit te houden. Ook ben ik sinds jongs af aan al geïnteresseerd in muziek en zit ik graag achter het drumstel.

Ik heb Toegepaste Psychologie gestudeerd aan de Hanze Hogeschool en vanaf september 2020 werk ik bij Autonoom Coaching als levenscoach voor mensen met ASS en/of AD(H)D.

Ik ben een rustig, begripvol, open en pro actief persoon en vindt respect hebben voor elkaar een belangrijke waarde.

Als coach vind ik het belangrijk om goed te kijken naar wat er echt speelt van binnen om vanuit daar concrete stappen te maken. Dit uiteraard in je eigen tempo en op je eigen manier. Luisteren, begrip tonen en doorvragen pas ik toe om zoveel mogelijk met jou op een lijn te komen en je vanuit daar op een positieve manier te motiveren om iets te bereiken. Ik kijk samen met jou naar wat we praktisch kunnen doen om een stap verder te komen of om je handvatten te geven voor het omgaan met ASS en/of AD(H)D. Op deze manier zorgen we dat je weer stappen vooruit zet naar doelen die je wilt behalen.

Ik pas verschillende gesprekstechnieken toe zoals, Oplossingsgerichte Coaching, Motiverende Gespreksvoering en Neuro linguïstisch programmeren (NLP). Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk de positieve psychologie toe te passen tijdens onze coaching.

Linkedin Sjoerd van der MeerEmail