Financiering

Hoe wordt de coaching vergoed?

Zorg In Natura (ZIN)

Voor heel Friesland kun je gebruik maken van Zorg in Natura. Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. Je kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt.
Het voordeel van zorg in natura is dat je zelf geen administratie hoeft bij te houden. De gemeente of het zorgkantoor betaalt rechtstreeks aan jouw zorgverlener.


PersoonsGebondenBudget (PGB)

Je kunt een aanvraag doen voor een PGB zodat je zelf zorg kunt inkopen. Met het budget dat je krijgt regel je zelf coaching/ondersteuning door zelf jouw zorgverlener/ondersteuner uit te kiezen of een organisatie in te schakelen die in opdracht van jou gaat werken. Je zoekt zelf een zorgverlener en je bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het PGB. Natuurlijk helpen wij jou graag bij het zoeken van de juiste ondersteuner.


Zelf financieren

Je kunt alle gewenste coaching ook zelf betalen, in dat geval overleggen wij gezamenlijk met jou over de soort en omvang van de gewenste begeleiding en maken wij een offerte op maat.


Eigen bijdrage

Wanneer je zorg in natura of een PGB  ontvangt betaal je vaak ook eigen bijdrage. Deze bijdrage is gebaseerd op jouw eigen persoonlijke situatie. Op de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK) kun jij je eigen bijdrage berekenen.