Klachten

Wij vinden de omgang met onze klanten erg belangrijk, daarom stellen wij hoge eisen aan onze medewerkers en aan onze dienstverlening. Bent u echter niet tevreden of mocht u zich op enigerlei wijze onheus behandeld voelen dan kunt u dit natuurlijk kenbaar maken. Wij adviseren u om eerst in gesprek te gaan met de persoon in kwestie. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de leidinggevende, deze zal in overleg met u en de medewerker een oplossing proberen te vinden. Mocht dit geen uitkomst bieden dan kunt u via een brief of mail een formele klacht indienen. Dit kan via klachten@autonoomcoaching.nl , of door een brief te sturen naar het kantoor van Autonoom Coaching (De Wetering 37, 8939 BN Leeuwarden). Uw klacht wordt op zorgvuldige en objectieve wijze behandeld.

Binnen Autonoom Coaching is elke medewerker op de hoogte van de klachtenprocedure. Zo wordt elke klacht en/of opmerking behandeld als een potentieel verbeterpunt van onze dienst en/of werkwijze. Klachten worden altijd meegenomen in ons overleg met alle medewerkers.

Klachtenregeling
Als u niet tevreden bent over de zorg die u wordt geboden of als er zijn andere zaken in het contact met uw zorgaanbieder zijn die volgens u anders en/of beter kunnen, dan is het goed om daarover met uw zorgverlener of een vertegenwoordiger van Autonoom Coaching te praten. Vaak worden de meeste problemen al opgelost door met elkaar in gesprek te gaan.

Wanneer u er met elkaar niet uitkomt, kunt u een formele klacht indienen door contact op te nemen met:

Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of u vult op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Het klachtenreglement, uitvoeringsreglement en werkwijze zijn te vinden op de website: www.klachtenportaalzorg.nl