Missie & Visie

Missie

Ieder mens kent grenzen en beperkingen, door het bespreekbaar maken van deze beperkingen willen de coaches van Autonoom Coaching het hebben van een psychische aandoening uit de taboesfeer halen en meer nadruk leggen op krachten en competenties.

Hierbij staat voorop dat de klant wordt ondersteund en gecoacht bij het in actie komen, het daadwerkelijk uitvoeren van taken die hij belangrijk acht om goed te kunnen functioneren. Onze kernwaarden daarbij zijn: rust, respect en vooral het Doen!

Onze coaching wordt ervaren als betrokken en betrouwbaar. De coaches beschikken over veel kennis en ervaring en gaan uit van de overtuiging dat ieder mens zich wil ontwikkelen en dat daar altijd kansen en mogelijkheden voor zijn.

Visie

Autonoom Coaching streeft er naar dat mensen met beperking zich vanuit een veilig leefklimaat kunnen ontwikkelen naar optimaal functioneren, zodat zij zoveel mogelijk de regie over hun leven krijgen en behouden.

Naast daadwerkelijk begrijpen en erkennen van de problematiek staat het voorop dat er een veilig klimaat is, de coach neemt op alle nodige gebieden actie om dit te realiseren.

Samen met de coach onderzoeken klanten waar zij goed in zijn, wat beter kan en wat men anders wil. Daarbij staat het boeken van successen en positieve ervaringen bij ons centraal zodat men zelfvertrouwen opbouwt en er balans ontstaat.

Door systeemgericht te werken, deelt de coach zoveel mogelijk informatie met familie en andere betrokkenen zodat zij beter kunnen anticiperen op de behoefte van de klant.

We werken  oplossings- en systeemgericht. Oplossingsgericht omdat wij er vanuit gaan dat onze klanten zelf weten tegen welke problemen zij aanlopen en wat zij nodig hebben. Systeemgericht zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de steun van gezin, familie en andere betrokkenen.

De coaches blijven zich specialiseren in de ondersteuning aan mensen met een andere manier van informatieverwerking en sluiten vanuit die kennis zoveel mogelijk aan bij de ervaring en belevingswereld van onze klanten.