Informatie van Froukje Huizinga

Informatie van Froukje Huizinga


Ik ben Froukje Huizinga, ben getrouwd, heb 2 volwassen kinderen en een prachtige kleinzoon.
Na mijn opleiding als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (Stenden) ben ik begonnen aan de studie Master Social Work (joint degree, NHL/Hanze Hogeschool) voor nog meer verdieping en verbreding.

Mijn onderzoek gaat over eigen regie voeren bij ASS. Het gaat erom dat je jezelf zo goed en prettig mogelijk kunt bewegen in je eigen omgeving, respect en eigen regie (grip) ervaart in je leven. Hierin is het hele systeem van belang zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de steun van gezin, familie en de rest van het netwerk.

Ik werk oplossingsgericht omdat je zelf weet tegen welke problemen je aanloopt en wat je hier in nodig hebt. Samen onderzoeken we waar je goed in bent, wat beter kan en wat je anders wilt. Kijken naar wat jouw kwaliteiten en talenten zijn en hoe je die (beter) kunt inzetten. Daarbij is het belangrijk om succeservaringen op te doen zodat je (meer) zelfvertrouwen krijgt.

Ik ben een goede luisteraar en observeer veel, werk aan de eigen kracht en eigen regie van de klant. Samen kijken we wat er goed gaat, vanuit daar jezelf verbreden en competenties vergroten. Werken aan je ontwikkeling en stabiliteit door stap voor stap de zaken op/aan te pakken. Bij ASS en AD(H)D zit je veel in je hoofd, het samen kijken hoe dit denken in de praktijk gebracht kan worden, kan je weer opties, rust en ruimte (in je hoofd) bieden.
In actie komen, het daadwerkelijk uitvoeren van taken, dus door het te doen!

Mijn visie is dat ieder mens zich zo goed mogelijk wil ontwikkelen, gelukkig wil worden, liefde en respect wil ervaren. Waar nodig regel ik zaken voor je, waar het kan sta ik naast je om je te ondersteunen, we gaan samen “van denken naar doen”.

Linkedin Froukje HuizingaEmail